Peroutka, Zenkl, Tigrid, Hlavatý
Československý exil po únoru 1948

St 7. 11. 2018, 13:30–15:00

Přednáška | Kultura
Lektor:
Místo: Centrum Elpida

Centrum Elpida
Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 272 701 335
E-mail: info@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška z cyklu Češi ve světě. Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o ní má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Zvláštní pozornost bude věnovat zajímavým osobnostem jako byl Ferdinand Peroutka, Petr Zenkl, Pavel Tigrid, Václav Hlavatý a mnozí další.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. - politolog, badatelsky se zaměřuje na československý exil po únrou 1948 a nedemokratické režimy. Je autorem pěti knih literatury faktu a více než sta článků. Absolvoval několik vědeckých stipendií ve Spojených státech amerických. Vstupné na přednášku 30,-.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb