Lorenzo Lotto: Dvojportrét
Tajemná řeč obrazů

Út 11. 12. 2018, 15:00–16:30

Přednáška | Kultura
Lektor: Hana Sedláková
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Přednáška představí jeden z manželských portrétů Lorenza Lotta, malíře italské renesance. Jedním ze symbolů na obraze je i veverka. Jaký má význam a jaké další role mohou zvířata na obrazech hrát? Jaký měla význam v křesťanské ikonografii? To si ukážeme na několika příkladech jiných autorů z různých slohových období.

V každé přednášce vám představíme a společně rozebereme jedno slavné umělecké dílo. Malíři a sochaři do svých děl od nepaměti vkládali náměty a symboly, jejichž poznávání a interpretace pro nás může být nejen zábavná, ale i poučná. Důraz bude kladen na jednoduchý ikonografický rozbor a souvislosti jednotlivých prvků v dějinách výtvarného umění. Posluchači se tak naučí nejen rozumět řeči symbolů, ale dozví se také něco o době vzniku díla, jeho autorovi či objednavateli. Hana Sedláková vystudovala Dějiny umění na FF UK v Praze. V současné době pracuje jako fundraiser v Domově Sue Ryder v Praze. Vstup 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb