Žena a muž – rovnováha v nás
výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky

St 16. 5. 2018, 9:30–11:00

Dílna | Tvůrčí
Lektor: Kateřina Velcová
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

Chci se přihlásit…

Tento seminář povede k pochopení mužských a ženských principů v každém z nás. Vysvětlíme si pojmy animus a anima, popíšeme si, jaké emoce se k nim váží, a pokusíme se odhalit, zda jsou u nás vyvážené. Technika bude libovolná.

Pravidelné výtvarné dílny probíhají vždy ve středu 1x za 14 dní od 9:30–11:00. Cena jednorázově 99 Kč /1,5 hod.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb