Přejímáme odpovědnost za svoje životy
Setkání skupiny empatické komunikace

Čt 15. 2. 2018, 10:00–11:30

Přednáška | Zdraví
Lektor: Barbora Čapinská
Místo: Přístav 7

Přístav 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
Tel: (+420) 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Odkaz na mapu

I ve stáří si můžeme uvědomit, že nežijeme vlastní život, ale plníme spíše očekávání druhých, které následně obviňujeme z naší nepohody. Někdy máme pocit, že sami nic nemůžeme změnit. Cílem druhého setkání bude zjistit, jaké stereotypy a myšlenková schémata nám brání vzít život do svých rukou. Naučíme se naslouchat sami sobě, rozšifrovat své pocity, potřeby a touhy. Otevřeme se tak proměnám, které nám pomohou v řešení konfliktů, na něž se zaměříme během dalších setkání.

Cílem podpůrné skupiny empatické komunikace je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se lze vypovídat, získat podporu, porozumění, ale i se komunikačně a sociálně rozvíjet. Budeme rozvíjet dovednosti a nástroje empatické komunikace, která umožňuje laskavým a přitom upřímným způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými. Postupně se budeme věnovat tématům relevantním pro seniory podle zájmu a potřeb účastníků. Přijďte se duševně občerstvit, inspirovat se, podělit o své strasti či se seznámit. Skupina je otevřená pro všechny, pravidelná docházka je vítaná, ale ne nutná. Skupina se schází 1x měsíčně. Vždy ve čtvrtek v 10:00. Cena 30 Kč.

Program Centra Elpida
Pravidla poskytování služeb